Поддавате ли се лесно на влияние?

Често не съзнаваме колко много се влияем от мнението на околните. Може би и вие не си давате сметка за това. Този тест ще ви покаже доколко умеете да отстоявате позицията си.

Въпрос 1 от 6

Вашата нова минипола не харесва на партньора ви.