Толерантни или непреклонни сте?!

Толерантна или непреклонна сте?! Направете теста и разберете каква сте.

Въпрос 1 от 9

Спокойно ли посрещате неприятната за вас новина?