Грижите ли се достатъчно за здравето си?

Динамичният живот, физическото и психическо натоварване това е характеристиката на съвременната цивилизация. Почти няма човек, на когото тези фактори да не действат по един или друг начин. Въпреки това мнозина не обръщат внимание на здравето си. А при вас как стоят нещата? Отговорите на следващите въпроси ще ви помогнат да разберете грижите ли се достатъчно за своето здраве.

Въпрос 1 от 8

Ядете ли поне веднъж дневно топла храна?